Jyväskylästä vuoden kiertotalouskunta 2019

Kuva: Jyväskylän seudun joukkoliikenne

Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Sitra haastoivat toukokuussa 2019 kaikki Suomen kunnat kisaamaan vuoden kiertotalouskunnan tittelistä. Jyväskylän kaupunki julkistettiin kilpailun voittajaksi 11.9. Kuntamarkkinoilla Helsingissä. Kunniamaininnat saivat Lappeenrannan kaupunki ja Oulun kaupunki.

Resurssiviisas Jyväskylä on sitoutunut pitkäjänteisesti

– Olemme iloisia ja positiivisesti yllättyneitä saamastamme tunnustuksesta! Resurssiviisas Jyväskylä on sitoutunut olemaan hiilineutraali jo vuonna 2030 ja jätteetön vuonna 2040. Tämä tunnustus kannustaa meitä ponnistelemaan entistä määrätietoisemmin kohti kunnianhimoisia tavoitteitamme, iloitsevat tutkimus- ja kehittämispäällikkö Pirkko Melville ja ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen Jyväskylän kaupungilta.

– Monet kunnat ja kaupungit ovat ottaneet toimintansa ytimeen kiertotalouden, jonka avulla luoda kuntaan elinvoimaista ja hiilineutraalia tulevaisuutta. Kilpailun taso oli todella korkea ja osallistuneilla kunnilla oli poikkileikkaavasti kiertotalous osana tekemistään aina johtamisesta käytännön ratkaisuihin. Näitä ratkaisuja saadaan kilpailun myötä toivottavasti levitetyksi myös muihin kuntiin”, sanovat kiertotalouden asiantuntija Marleena Ahonen Sitrasta sekä Suomen ympäristökeskuksen ryhmäpäällikkö Tuuli Myllymaa.

Koko henkilöstön pitkäjänteinen työ kantoi hedelmää

Jyväskylä on osoittanut vahvaa ja pitkäjänteistä sitoutumista kiertotalouteen ja resurssien viisaaseen käyttöön. Jyväskylän kaupunki on tehnyt koko henkilöstön voimin työtä yli 20 vuotta ympäristövastuullisuuden, energiansäästön, kasvishuonekaasupäästöjen vähentämisen sekä resurssiviisauden ja kiertotalouden parissa. Jyväskylässä on tehty rohkeasti lukuisia kokeiluja, joista moni on jäänyt pysyvästi käyttöön. Useita näistä on levitetty myös muihin kuntiin, huippuesimerkkinä valtakunnallisesti jo yli kolmeenkymmeneen kaupunkiin levinnyt hukkalounaskokeilu. Jyväskylän yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa luoma biokaasuekosysteemi on hieno esimerkki kaupungin järjestelmällisestä työstä kohti fossiilittomampaa autokantaa ja omavaraista biokaasun tuotantoa.

Ilmastomuutoksen hillintään tarvitaan kaikkia

Palkintoraadin mukaan Jyväskylä tekee poikkeuksellisen laajaa ja vaikuttavaa yhteistyötä kiertotalouden parissa. Kaupunki on yhteistyössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa tehnyt lukuisia tutkimuksia ja tutkimuksellisia kokeiluja sekä laatinut kiertotaloutta tukevia opetussisältöjä. Yritykset ovat puolestaan voineet käyttää uutta Kankaan asuinaluetta älykkäiden ratkaisujen testialustana. Toimet ovat lisänneet myös asukkaiden hyvinvointia vahvistamalla yhteisöllisyyttä ja luomalla mahdollisuuksia uudenlaiseen yhdessä tekemiseen. Lisäksi kuntalaisia on säännöllisesti aktivoitu erilaisten kampanjoiden, tapahtumien ja kilpailujen avulla.